Bilag Grundkøb

Her kan du hente alle nødvendige papirer og baggrundsinformationer. Er der papirer, du mangler, eller har du konkrete spørgsmål til Holmegaard Høj, kan du kontakte LokalBolig Projektsalg eller LokalBolig Næstved.

pdf-icon   Bilag 1 – Vedrørende kommende rundkørsel

pdf-icon   Bilag 2 – Ansøgning om principiel godkendelse af udstykningsforlag

pdf-icon   Bilag 3 – Budget for kommende grundejerforening anslået – udarbejdet af sælger

pdf-icon   Bilag 4 – Vedtægter kommende grundejerforening

pdf-icon   Bilag 4A – Illustration af grundejerforeninger og del arelaer-3

pdf-icon   Bilag 4B – Vedtaegter for Grundejerforeningen Holmegård Høj

pdf-icon   Bilag 5 – Del 1, Geoteknisk undersøgelse etape 1

pdf-icon   Bilag 6 – Del 2, Geoteknisk undersøgelse etape 1

pdf-icon   Bilag 7 – Geoteknisk undersøgelse etape 1

pdf-icon   Bilag 8 – Del 4, Geoteknisk undersøgelse etape 1

pdf-icon   Bilag 9 – Del 3, Geoteknisk undersøgelse etape 1

pdf-icon   Bilag 10 – Del 1, Geoteknisk undersøgelse etape 2

pdf-icon   Bilag 11 – Del 3, Geoteknisk undersøgelse etape 2

pdf-icon   Bilag 12 – Del 2 Geoteknisk undersøgelse etape 2

pdf-icon   Bilag 13 – Matrikelkort

pdf-icon   Bilag 14 – Lokalplan F.8.1

pdf-icon   Bilag 15 – Notat – Eks. drænlægt grøft

pdf-icon   Bilag 16 – Oplysning om fortrydelsesret

pdf-icon   Bilag 17A – Servituterklæring

pdf-icon   Bilag 17 – Tingbogsattest 10.10.2016 – nr. 1

pdf-icon   Bilag 17 – Tingbogsattest 10.10.2016 nr. 2

pdf-icon   Bilag 17 – Tingbogsattest 10.10.2016 nr. 3

pdf-icon   Bilag 17 – Tingbogsattest 10.10.2016 nr. 4

pdf-icon   Bilag 17 – Tingbogsattest 10.10.2016 nr. 5

pdf-icon   Bilag 17 – Tingbogsattest 10.10.2016 nr. 6

pdf-icon   Bilag 17 – Tingbogsattest 10.10.2016 nr. 7

pdf-icon   Bilag 17 – Tingbogsattest 10.10.2016 nr. 8

pdf-icon   Bilag 17 – Tingbogsattest 10.10.2016 nr. 10

pdf-icon   Bilag 18 – Ejendomsdatarapport 14.10.2016

pdf-icon   Bilag 20 – Registreringsmeddelelse

pdf-icon   Bilag 21 – Udstykningskort for Bygmarken

pdf-icon   Bilag 22 – Udstykningskort for alle villagrundene

pdf-icon   Bilag 23 – Oversigt over husnumre

pdf-icon   Bilag 24 – Udstykning delområde B2 m geoboringer

pdf-icon   Bilag 25 – Udstykning delområde B2 m delnumre og vejnavne – kun Bygmarken m geoboringer