Få et godt beslutningsgrundlag

Her kan du hente alle nødvendige papirer og baggrundsinformationer. Er der papirer, du mangler, eller har du konkrete spørgsmål til Holmegaard Høj, kan du kontakte LokalBolig Projektsalg eller LokalBolig Næstved.

pdf-icon   Bilag 1 oplysning om fortrydelsesret

pdf-icon   Bilag 2 – Kortbilag over udstykningen udarbejdet af Mølbak Landinspektører A-S -foreløbig udstykningskort

pdf-icon  Bilag 2A – oversigtskort Bygmarken, Rapsmarken og Havremarken

pdf-icon  Bilag 2B – Endelig udstykning af Bygmarken

pdf-icon   Bilag 3 – Budget grundejerforening Kuberne

pdf-icon   Bilag 4 – Vedtægter Kuberne

pdf-icon   Bilag 5 – Vedtægter for GF Holmegaard Høj

pdf-icon   Bilag 6 – Illustration af grundejerforeninger i Holmegaard Høj

pdf-icon   Bilag 7 Tingbogsattest

pdf-icon   Bilag 8 – servituterklæring

pdf-icon   Bilag 9 – Ejendomsdatarapport

pdf-icon  Bilag-10-Materialebeskrivelse

pdf-icon   Bilag 11 – Jordforureningsattest

pdf-icon   Bilag 12 – Salgsopstilling – rekvireres hos ejendomsmægleren

pdf-icon   Bilag 13 Garantiparadigme

pdf-icon  Bilag 14 – Brochure og tegningsmateriale

pdf-icon   Bilag 15 -Tilbud byggeskadeforsikring

pdf-icon   Bilag 16 – Aftale om fjernvarmelevering og service

pdf-icon   Bilag 17 -Byggetilladelse + bilag – Bygmarken 2 4684_

pdf-icon   Bilag 18 – AB-Forbruger revideret juni 2012

pdf-icon   Bilag 19 – Matrikelkort

pdf-icon   Bilag 20 – Lokalplan F.8.1.

pdf-icon   Bilag 21- del 1 Geoteknisk undersøgelse etape 1

pdf-icon   Bilag 22 – del 2 Geoteknisk undersøgelse etape 1

pdf-icon   Bilag 23 – etape 1 Geoteknisk undersøgelse etape 1

pdf-icon   Bilag 24- del 4 Geoteknisk undersøgelse etape 1

pdf-icon   Bilag 25 del 3 Geoteknisk undersøgelse etape 1

pdf-icon  Bilag 26- del 1 Geoteknisk undersøgelse etape 2

pdf-icon  Bilag 27- del 3 Geoteknisk undersøgelse etape 2

pdf-icon  Bilag 28 – del 2 Geoteknisk undersøgelse etape 2

pdf-icon  Bilag 29 – Notat – Eks. drænlægt grøft

pdf-icon  Bilag 30 – Udstykning_delområde_B2_m_geoboringer før videreudstykning

pdf-icon  Bilag 31 – Udstykning_delområde_B2_m_delnumre og Vejnavne_kun_Bygmarken_m_geoboringer_før videreudstykning

pdf-icon  Bilag 32 – Byggemodning – tværmål

pdf-icon  Bilag 33 – byggemodning før videre udstykning

pdf-icon  Bilag 34 – Notat vedrørende kommende rundkørsel

pdf-icon  Bilag 35 – Ansøgning om principiel godkendelse af udstykningsforlag

pdf-icon  Bilag 36 – Notat om adresser Bygmarken

pdf-icon  Bilag 37 Geoteknisk Rapport

pdf-icon   Bilag 38 –Energimærkning – eftersendes

pdf-icon  Bilag 39 -Kort over vejforsyningen

pdf-icon  Bilag 40 -Servitutter